Grenzen verleggen

Grenzen verleggen in je werk is een onderwerp dat aan bod komt in het gesprek met Eric Boer. Eric Boer (42) is directeur Human Resources Management bij Mn Services en hij rapporteert aan de Raad van Bestuur. Mn Services, is dat niet zo’n stoffige ‘pensioenfabriek’ waar degelijkheid en op de spaarpot passen hoog in het vaandel staan? Boer helpt ons graag om dit imago te nuanceren.

Pensioenen zijn hot. Sla de krant open en je vindt wel een artikel over pensioenen of pensioenfondsen. Waren pensioenfondsen en pensioenuitvoerders vroeger instituten (zonder winstoogmerk) die door een bedrijf of groep van bedrijven werden opgericht om de pensioengelden van hun (oud-)medewerkers te beheren, tegenwoordig zijn het marktgerichte bedrijven die zich met hun producten en diensten moeten waarmaken op de pensioenmarkt. En dat geldt zeker voor Mn Services.

Mn ServicesMn Services werd opgericht in 1948 als stichting en is sinds 2001 als NV een marktgericht bedrijf. Behalve aan het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) en het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro (PME) verleent Mn Services momenteel diensten aan onder meer het Bedrijfspensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche, Cerestar, Nutreco , Forbo, Cargill, Yarden, SWK (Samenwerkende Winkels en Ketens), SMB (Stichting Members Benefits), MITT (Mode, Interieur, Tapijt en Textiel) en Vopak. Sinds begin 2008 mag Mn Services ook het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij als klant noemen voor het vermogensbeheer.
Ook zijn de producten- en het dienstenportfolio flink uitgebreid. Mn Services biedt een breed dienstenpakket aan op het gebied van pensioenuitvoering, verzekeringen, werknemersregelingen, bestuursondersteuning en vermogensbeheer.

Wat direct opvalt is de verscheidenheid aan klanten, producten en de expansie die de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Het gaat inderdaad hard. “Precies, dat doe je niet door alleen goed op de centjes van anderen te passen. Dat betekent dat je de juiste mensen moet werven en vernieuwend moet zijn”, aldus Eric Boer.

Grenzen verleggen

Eric Boer zelf werkt nu veertien jaar bij Mn Services. Hij is begonnen in de pensioenadministratie, betrokken geweest bij het mobiliteitsbeleid, hoofd P&O van een business unit geweest en hij heeft de afdeling opleidingen opgezet. Hij geeft aan dat hij alle ruimte heeft gekregen om zich binnen Mn Services te kunnen ontwikkelen, op zoek te blijven gaan naar grenzen en actief een bijdrage te leveren aan de gewenste vernieuwing.

“Mn Services is een bedrijf dat het nemen van initiatief, ondernemerschap en klantgerichtheid stimuleert. De organisatie verlegt haar grenzen”, vervolgt Boer zijn betoog. Hij geeft aan dat Mn Services een scala aan type medewerkers kent. “Natuurlijk is eigen initiatief belangrijk. Maar met eigen initiatief alleen kunnen we niet succesvol zijn. We hebben ook vakmensen die hun werk met deskundigheid en professionaliteit uitermate voorspelbaar uitvoeren. Dat is wat onze klanten van ons eisen.”

 

Zoals eerder door Boer aangegeven werken bij Mn Services mensen die op zoek zijn naar ontwikkelingsmogelijkheden. Zowel op het eigen vakgebied als in hun ambitieniveau. “Dat past heel goed bij de ontwikkeling die we als organisatie doormaken.” Mn Services heeft een duidelijke visie op de wijze waarop zij met haar medewerkers omgaat. Dit uit zich onder andere in de betrokkenheid van de medewerkers bij de verdere ontwikkeling van de organisatie en zichzelf.
Dit betekent veel zelf doen, maar ook hulp vragen. Het zelf doen kost tijd en het enthousiasme en de betrokkenheid is groot. Het samenspel tussen directie, humanresourcesmanagement en de (groepen) medewerkers is innig. Op het intranet wordt er onder andere verslag gedaan van de ontwikkelingstrajecten. Transparantie is belangrijk. Naast het management development is met name de professionele ontwikkeling van groot belang voor de groei binnen de organisatie en de (markt)groei van de organisatie zelf.

“Onze succesvolle groei, en daarmee dus de groei van de medewerkers, geeft aan dat het geen loze woorden zijn.” Het is tekenend voor de markt waarin Mn Services zich begeeft, dat potentiële klanten onder meer vragen naar de inspanningen die Mn Services verricht om medewerkers te binden en te boeien en om goed gekwalificeerde medewerkers aan te trekken.

Groei

De carrièrepaden en functies binnen Mn Services reflecteren dan ook een ambitieuze, commerciële organisatie. “Onze expansie en verscheidenheid zorgen er voor dat het voor onze medewerkers mogelijk is om te groeien in de verschillende functies. Functies in de commercie, ICT, management, pensioenen en verzekeringen, vermogensbeheer, staf en consultancy. Graag zouden we ook meer horizontale groei zien en dat is dus waar we onder andere nu onze aandacht op vestigen”, aldus Boer. “Horizontale groei zorgt voor een kennisborging binnen de organisatie en geeft medewerkers de mogelijkheid om meerdere geledingen binnen onze organisatie te beleven.”

 

Eric Boer geeft aan dat medewerkers van Mn Services professionals zijn die hun vak verstaan, veel kunnen leren en grenzen kunnen verleggen. “Ze zijn erg gewild in de arbeidsmarkt”, zegt Boer met gemengde gevoelens, want hij weet als geen ander dat dat ook een onderdeel is van succesvol en ambitieus zijn.