Transfergroep verzorgt succesvol MD traject: ‘de klik is er’

Koppert Biological Systems uit Berkel en Rodenrijs is de internationale marktleider op het gebied van biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving. Om een professionaliseringsslagdoor het hele bedrijf heen vorm te geven, heeft Koppert Transfergroep Rotterdam ingeschakeld.

Er is wereldwijd steeds meer aandacht voor duurzaamheid en milieubewustzijn. Voor Koppert is dat al jaren het belangrijkste uitgangspunt. Het bedrijf produceert organismen, voornamelijk insecten als sluipwespen en roofwantsen en micro-organismen die op biologische wijze plagen en ziekten bestrijden en hommels die voor bestuiving zorgen. Omdat biologische gewasbescherming internationaaleen steeds grotere rol gaat spelen, is Koppert de afgelopen jaren flink gegroeid. De groei, en het feit dat er al een paar jaar geen opleidingen of trainingen meer waren gegeven, maakte dat Koppert het tijd vond om een professionaliseringsslag te slaan. De keuze viel op een management developmenttraject van Transfergroep.

 

Ontwikkeling


“We zijn met Transfergroep in contact gekomen via onze externe arbocoördinator, die voor hensoms trainingen verzorgt. Aanvankelijk klopten we bij Transfergroep aan voor een training verzuimmanagement, maar al snel bleek dat zij ook in onze andere opleidingsbehoeften konden voorzien,” vertelt Joke Koppert, directiesecretaris. “Koppert is sterk in ontwikkeling. Het is een echt familiebedrijf, dat de laatste jaren hard is gegroeid. Veel van onze leidinggevenden zijn in de loop der jaren opgeklommen binnen het bedrijf, vaak zijn ze begonnen als productiemedewerker.” Deze groep mensen had behoefte aan handvatten om de leidinggevende en coachende functie beter uit te kunnen oefenen, legt Annelies van der Maarl, manager P&O, uit. “Ook wilde het management graageen traject op strategisch niveau. We zijn met Wim Post van Transfergroep Rotterdam om de tafel gaan zitten om onze wensen en de mogelijkheden te bespreken zodra bleek dat zij aan onze vraag konden voldoen. Ik had echt het gevoel dat er een klik was, Wim begreep precies waar onze organisatie behoefte aan had. Uiteindelijk zijn er vier trajecten ontwikkeld voor vier verschillende doelgroepen binnen ons bedrijf: het management, de afdelingshoofden, productiechefs en de kweekcoördinatoren.

 

 

 

Gesprekstechnieken


Het opleidingstraject van de kweekcoördinatoren bestond uit enkele bijeenkomsten, waarin met name communicatie centraal stond. Er werden onder meer gesprekstechnieken geoefend. Joke: “De overige drie trajecten waren omvangrijker en bestonden uit verschillende modules, zoals leidinggeven en verzuimmanagement. Voor de managers lag de nadruk in het traject op de strategie: hoe bepalen we waar we met het bedrijf heen willen en hoe gaan we dat doen? Bij de andere groepen kwamen ookonderwerpen als effectief vergaderen en conflicthantering aan de orde.”

 

 

 

Persoonlijke aandacht


Productiechef Maarten van der Sar heeft het opleidingstraject als heel nuttig ervaren. “Van tevoren formuleerde iedereen zijn eigen leerdoelen en ik denk dat de meeste cursisten die ook hebben gehaald. Ik vond de persoonlijke aandacht van de begeleiders prettig. Als er eenonderwerp niet op de agenda stond, namen ze toch de tijd om je daarmee te helpen. Zo wilde ik graag meer weten over het voeren van sollicitatiegesprekken. Dat zat niet in het standaardprogramma, maar ik heb van één van de begeleiders wel informatie gekregen via e-mail. Verder waren de rollenspellen erg leuk. Veel deelnemers waren daar van tevoren huiverig voor, maar het bleek goed te werken.”

 

 

 

Actuele situatie


Annelies doorliep het traject voor managers en ook zij is positief over de aanpak van Transfergroep. “De bijeenkomsten waren gericht op de actuele situatie binnen Koppert. Soms zaten we zo diep te graven in onze eigen praktijk, dat er iemand opeens zei: ho even, hoe was de theorie ook alweer?” lacht ze. “Een ander positief effect was, dat mensen van verschillende afdelingen elkaar beter leerden kennen. In alle vier de groepen zaten namelijk mensen uit het hele bedrijf, die elkaar in de dagelijkse praktijk niet zo vaak tegenkomen. Nu weet iedereen weer waar we mee bezig zijn en waar we staan,” aldus Annelies.