Het Ethisch Management van Samsung

Samsung is inmiddels bij bijna iedereen bekend. Dat is niet verwonderlijk, want Samsung wordt door Interbrand ‘s werelds snelst groeiende merk genoemd.
Er is veel discussie over de vraag waar Samsung haar succes als merk aan te danken heeft. Een belangrijke rol lijkt haar corporate cultuur te zijn die boven alles een specifiek Koreaanse sfeer is blijven ademen. Samsung is een chaebol, een business conglomeraat dat gerund wordt door Kun-Hee Lee zoon van de oprichter Byung-Chull Lee.
Daarom in dit magazine een interview met Lukas Schmeink, Benelux director HR en GA bij Samsung Electronics Benelux, deel van Samsung Electronics, het paradepaardje van de Samsung Groep.

 

Kunt u kort ingaan op Samsung als bedrijf en merk?


“Samsung is van oorsprong een productiebedrijf dat zich heeft ontwikkeld tot een marketing organisatie. De laatste tien jaar heeft Samsung zich heel erg gefocussed op kwaliteit en design. Dit heeft geleid tot talloze prijzen op het gebied van product innovatie en technologie.
Samsung heeft de leiding genomen in de digitale revolutie. Dit is bereikt door steeds meer toepassingen samen te voegen in producten (digitale convergentie). MP3 spelers met beeld, mobiele telefoons met MP3 spelers en Digitale Camera, etc.
Door Samsung neer te zetten als fashion/design merk met hoogstaande technische producten zijn wij in de Benelux en in de wereld in staat steeds meer verschillende producten in de hitlijsten te krijgen. Door technische innovaties wordt de concurrentie steeds voor gebleven.
Als bedrijf kan Samsung dit alleen maar bereiken door de mensen die binnen de organisatie werken aan producten en marketing. De mensen staan daarmee centraal in de organisatie en maken daadwerkelijk het verschil.
Dit is terug te vinden in de Missie/Visie van het bedrijf: We devote our human resources and technology to create superior products and service’s thereby contributing to a better global society”.

 

 

Kunt u meer vertellen over het ethisch management van Samsung?


“Samsung heeft milieu maar ook ethische bedrijfwaarden hoog staan. Dit uit zich middels een ‘code of conduct’ die door alle medewerkers van Samsung ter wereld wordt onderschreven.
Zoals in ieder groot bedrijf vinden er binnen Samsung ook incidenten plaats, die niet in lijn zijn met de principes en normen van Samsung. Samsung reageert hier altijd direct op en is open naar zijn medewerkers over welke zaken gepasseerd zijn die niet binnen deze normen en waarden gelden. Indien er in landen afspraken worden gemaakt met concurrenten over prijzen, dan wordt als reactie onmiddellijk een anti trust document opgesteld dat iedere medewerker dient te ondertekenen. Dit soort reacties zorgt ervoor dat de medewerkers zeer goed op de hoogte zijn van onze waarden en normen die tot uidrukking komen in onze core values en Samsung values.
Alle Samsung medewerkers moeten deze ‘Global code of conduct’ naleven. Dit geldt ook voor de Samsung business principles om ervoor te zorgen dat wij onze business doen binnen de wetten en ethische principes, maar ook om uit te drukken dat wij ons committeren aan de sociale verantwoordelijkheid die wij als bedrijf willen uitdragen.”

 

 

Hoofdlijnen in de Samsung business principles[1]

 

 • We endeavor, with a sense of urgent awareness that we cannot survive without innovation, to achieve future competitiveness by responding Speedily to the changes in the business environment and customer demand, and to maintain a sustained commitment to Change & Innovation based on our Dream, Vision & Goal.
 • We cultivate Creativity & Challenge, acknowledging that future competitiveness depends on the development of Technology & Information ahead of competitors.
 • We aspire to become qualified experts in our fields with Insight to foresee the future, and the Good Sense to identify and take advantages of opportunities.
 • We create an open culture where employees are encouraged to make decisions and act proactively with a sense of ownership, based on mutual respect of individuality and Trust & Credibility.
 • We pursue Co-Prosperity by maintaining relationships of Trust with shareholders and business partners, and facilitating sound management through mutual cooperation.

“Het ethisch management binnen Samsung komt vooral tot uitdrukking in de ‘code of conduct’ [zie 3]. Deze handleiding geldt als basis voor iedere Samsung medewerker. De oprichter van Samsung heeft de basis gelegd van deze normen en waarden in de Samsung Philosophy.”

“De ‘code of conduct’ is recent toegevoegd aan deze waarden en normen. Het gaat daarbij niet om een nieuw stuk maar om waarden die binnen het bedrijf al jaren worden nageleefd. Deze waarden komen voort uit de values. De values bestaan op twee niveaus” [zie 2].

De Samsung Values[2]

 

 1. Samsung Cooperation (de hele Samsung Groep)
 2. Samsung Electronics (deze waarden worden specifiek nageleefd binnen Samsung Electronics)

 

Code of Conduct[3]


De ‘code of conduct’ bestaat uit vele verschillende regels, maar paragrafen zijn;

 

 • We comply with laws and ethical standards
 • We maintain a clean organizational culture
 • We respect customers, shareholders and employees
 • We care for the environment, health and safety
 • We are a socially responsible corporate citizen

 

Zou u Samsungs management principes karakteriseren als typisch Koreaans?


“Binnen Samsung is Focus een sterk aanwezige factor. Koreanen zijn meester in het blijven jongleren met drie ballen, waardoor zij zeer sterk focussen op de werkzaamheden. In Europa zijn wij gewend geraakt alles tegelijk te doen en daardoor jongleren wij vaak met veel meer ballen, maar valt er ook wel eens een op de grond. Door de Koreaanse werkwijze is het veel waarschijnlijker dat je de meest dringende werkzaamheden geheel af krijgt en dus is het stellen van prioriteiten de kunst binnen de Koreaanse cultuur.”

 

“Samsung zal een verliesgevende operatie niet snel in leven houden, maar zal direct acteren en deze operatie verplaatsen naar een plek in de wereld waar hij wel rendabel is of de operatie in zijn geheel afstoten. Een voorbeeld is de auto productie die rond 1997 in zijn geheel binnen korte tijd werd afgestoten, maar er zijn ook talloze voorbeelden van complete fabrieken die men binnen een maand geheel verplaatst naar een lage lonen land. Indien daar echter ontslagen bij vallen wordt er alles aan gedaan om het netjes op te lossen en zal iedereen een royale afscheidspremie ontvangen. In het Westen zijn er echter talloze voorbeelden van bedrijven die door middel van loonsverlaging en onder druk van overheden en vakbonden blijven zitten in een duur land (Duitse autoproductie). Dit zal binnen Samsung niet snel gebeuren. Er is veel respect voor de medewerkers en de lokale wetgeving, maar het bedrijf buigt niet voor anti-economische principes of druk.”

“Management principes als Focus, Speed, Challenge, Customer focus en Creativity zijn dus typische values die gelinkt kunnen worden aan de Koreaanse cultuur. Binnen ons bedrijf is Teamgeest ook een heel belangrijke value die binnen de Koreaanse cultuur heel normaal is. In het Westen zijn wij meer gericht op individuele prestaties, terwijl Koreanen als team presteren en ook altijd het team centraal wordt gesteld. Binnen Samsung ben je Generaal en Soldaat. Je kunt schitterende plannen hebben maar je moet ze zelf ook kunnen uitvoeren. Men verwacht dat je deze combinatie makkelijk kunt maken en dat je dus op alle niveaus kunt levelen en presteren.”

 

Worden Samsung’s managementprincipes ook actief nageleefd in de Benelux tak van Samsung?


“Binnen Samsung bestaan er zelfs een aantal lagen van normen en waarden en filosofie. Er is een level die je kunt vergelijken met het portret van de koningin in de ambassades. In elk kantoor van Samsung over de gehele wereld tref je de Management Philosophy aan;
„We devote our human resources and technology to create superior products and service’s thereby contributing to a better global society”.

 

“Als tweede level zijn er de Corporate values; People, Excellence, Change, Integrity en Co-prosperity.Deze waarden worden in alle trainingen van Samsung geïntegreerd. Deze waarden zijn met name voor het Global Samsung en daarmee voor alle Samsung bedrijven wereldwijd.”

“Specifiek voor Samsung Electronics zijn de volgende waarden opgesteld [zie 4]. Deze zijn volledig in ons systeem verwerkt. Iedere medewerker binnen Samsung Electronics krijgt jaarlijks een beoordelingsgesprek. Iedereen wordt tijdens deze beoordeling gewaardeerd op basis van deze negen Core values. Daarmee weten alle medewerkers exact dat over de hele wereld op basis van dezelfde KPI’s wordt gepresteerd. Hiermee bevestigt Samsung haar cultuur en draagt men zorg dat alle mensen dezelfde kant op lopen en de neuzen in dezelfde richting staan.“

 

Samsung’s Electronic values[4]

 

 

Behavioral values

 1. Creativity
 2. Challenge
 3. Strategic Focus

Organizational values

 1. Speed
 2. Simplicity
 3. Self control/Empowerment

Individual Values

 1. Customer focus
 2. Crisis awareness
 3. Continious Innovation

“Deze waarden zijn bekend bij al onze mensen en hier worden zij ieder jaar op geëvalueerd. Daarnaast zijn er legio voorbeelden te noemen in de dagelijkse business environment die deze waarden onderstrepen. Vooral de Organizational values zijn goed te proeven in de bedrijfscultuur. Houdt het Simpel maar reageer Snel en neem zelf Verantwoordelijkheid (wees een Generaal en een Soldaat, Bedenk en Voer uit).”