Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap draait om het werken aan jezelf als mens, manager, verkoper en/of professional en dat uitdragen op de mensen in je omgeving. Dat betekent dat je je eigen persoonlijkheid inbrengt in de contacten met anderen. Dat je je rugzakje al aardig hebt opgeruimd en midden in het leven staat.

Effectief gedrag
Als je ervan uitgaat dat je huidige gedrag wordt bepaald door al je herinneringen en ervaringen uit het verleden en je doelen voor de toekomst, dan weet je ook dat mensen zowel functioneel als minder functioneel gedrag zullen vertonen. Mensen werken aan hun persoonlijk leiderschap om effectiever te werken, makkelijker te communiceren, oude patronen te doorbreken of om de bezieling in het werk weer terug te vinden. Bij de ontwikkeling van medewerkers wordt er voor gekozen om effectief gedrag te versterken en minder effectief gedrag af te leren. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Flexibiliteit
Managers, verkopers, professionals en ook trainers en coaches willen in de basis eigenlijk allemaal hetzelfde. In de contacten die men aangaat probeert men zaken voor elkaar te krijgen en de ander te overtuigen. Alleen in de échte ontmoeting, als er wérkelijk contact is, zal dat op een prettige en efficiënte manier gebeuren. Men wil volledige grip krijgen op de communicatie met zichzelf en anderen. Oog en oor krijgen voor datgene dat de ander beweegt en inspireert. Alleen als men volledig in de eigen kracht staat is men in staat om met een heldere blik naar (arbeids-)relaties te kijken. De persoon met de meeste flexibiliteit zal altijd het beste resultaat behalen.

Veranderen van gedrag
Als je gedrag wilt veranderen zul je op een dieper niveau aan de slag moeten. Je zult als het ware aan de sturing van dat gedrag moeten sleutelen. Zoals hieronder te zien is zijn er verschillende logische niveaus te onderscheiden waarop mensen functioneren:


missie

identiteit

waarden en overtuigingen

vaardigheden

gedrag

omgeving

Normaal gesproken wordt een gedragverandering nagestreefd door vaardigheden aan te leren (één niveau hoger). Dit werkt prima voor eenvoudige taken, maar is vaak onvoldoende als het om persoonlijke ontwikkeling gaat. De sturing achter de vaardigheden wordt bepaald door hogere logische niveaus als waarden, overtuigingen en identiteit (twee tot drie niveaus hoger). Indien een aangereikte vaardigheid niet wordt toegepast, zal de oplossing op een hoger logisch niveau gezocht moeten worden. Bij de ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap gaat het minder om het aanleren van vaardigheden, maar vooral om het herkennen van de achterliggende sturing en dáár aan gaan werken.

Hoe doe je dat?
Hoe doe je dat eigenlijk; jezelf en anderen overtuigen? Hoe geef je eigenlijk gebeurtenissen in je hoofd weer? Wat stuurt jouw gedrag nou eigenlijk? En gaat dat bij anderen op precies dezelfde manier? Hoe gaan mensen om met beperkende of juist met versterkende overtuigingen, met weerstanden of juist krachtbronnen, met conflicten, met meer of minder functioneel gedrag? Wezenlijke vragen als je met andere mensen in contact bent, hen aanstuurt of iets probeert te ‘verkopen’. De antwoorden op dit soort vragen zijn gevonden en verwerkt in een structuur die door iedereen te leren is. Wij werken in onze training en coaching onder andere vanuit de structuren van Neuro Linguďstisch Programmeren. NLP geeft inzichten en handvatten om effectiever te worden, de onbewuste processen die ten grondslag aan communicatie liggen te doorgronden, te leren om met minder moeite meer resultaat te behalen en beperkende overtuigingen weg te nemen.

Wat is jouw plek?
Iedereen heeft recht op een plek. En dan bedoelen we niet een bureau en een stoel, maar een eigen plek in de organisatie (te omschrijven als een systeem). Die plek staat in relatie en in een bepaalde rangorde tot alle andere medewerkers in de organisatie. En in die rangorde speelt de verhouding tussen geven en nemen een wezenlijke rol. Als medewerkers (en mensen in het algemeen) geen plek vinden, de rangorde en de balans tussen geven en nemen niet respecteren zal er een verstoring in het systeem ontstaan. Dit uit zich in waarneembare symptomen als gebrek aan leiderschap, stress, conflicten, gebrek aan koers en richting, doelen niet halen, hoog verloop in de organisatie en aan daadkracht verliezen. Vanuit de basiswetten van het Systemisch Werken worden heldere inzichten aangedragen om hiermee om te gaan en de organisatie weer ‘kloppend’ te maken en medewerkers weer in hun kracht te brengen.

Een persoonlijk leider
Veel mensen met een mooie baan, die gewoon hard aan het werk zijn realiseren zich (vaak in momenten van rust) dat ze eigenlijk “iets” missen, dat ze eigenlijk “iets” moeten doen, dat ze eigenlijk “geleefd” worden. Door een groeistap te zetten in persoonlijk leiderschap en geheel nieuwe inzichten, technieken en attitudes aan te leren, zal men een groeistap maken die zich meteen in het werk en het leven manifesteert. Een groeistap in jóuw richting, zoals jíj het wilt, zoals het bij jóu en in jóuw functie past. Want jíj bepaalt de koers van je leven. Met een sterk ontwikkeld persoonlijk leiderschap ken je de weg naar succes. Jij ook!