Opleiden tijdens de financiƫle crisis - ANTI-CYCLISCH INVESTEREN

De wereld maakt een financiële crisis mee van ongekende omvang. We moeten alweer terug naar de periode rond 1930 om iets vergelijkbaars terug te vinden in de geschiedenisboeken. Toch zijn er duidelijke verschillen vast te stellen tussen de crisis van nu en die uit de vorige eeuw. Tot nu toe zijn de gevolgen voor de reële economie in Nederland redelijk beperkt gebleven en is er geensprake van massale werkloosheid. Sterker nog Nederland kent het laagste werkloosheidspercentagevan Europa en in veel sectoren is er nog altijd een personeelstekort.

 

 

Vraag naar financiële professionals nogaltijd groot


Het begrip financiële professional vergt een nadere toelichting. Ze bestaan in vele soortenen maten. Met name de wijze waarop ze zijn opgeleid en hun werkzaamheden verschillen nogal. Het volgende onderscheid valt te maken:• Bancaire sector• Financieel Administratief opgeleiden• AccountantsWerkzaamheden van bancair personeel verschillen fundamenteel van die van accountants en financieel administratief opgeleiden. De twee laatst genoemde functionarissen verrichten voornamelijk activiteiten op bedrijfseconomisch en bedrijfsadministratief terrein. Op het adviserende vlak is het bancaire personeel en de accountant actief.

 

 

 

Zij die werkzaam zijn in de bancaire sector


Aangezien de financiële malaise begonnen is bij de banken en de oorzaak van de financiële crisis hier vooral is te vinden, staan zij er wat minder rooskleurig voor dan hun collega’s die werkzaam zijn in de ander sectoren. Tekenen aan de wand zijn de verliezen die worden gerapporteerd door grote partijen zoals ING en hier zal het waarschijnlijk niet bij blijven. De 43 arbeidsmarktmedia melden dat het de eerst gerapporteerde verliezen zijn in de historie van deze bank. Als de crisis lang aanhoudt, kan het niet anders, dan dat dit gevolgen heeft voor de werkgelegenheidin deze sector. Het valt te verwachten dat er reorganisaties zullen komen, waardoor de toekomstperspectieven wat minder lijken voor de mensen die er werkzaam zijn. Een bijkomendprobleem is dat men over het algemeen vrij specifiek is opgeleid. Bij gedwongen ontslag zal het eerst voor de hand liggende alternatief, een baan binnen andere banken zijn. Deze verkerenechter in een soortgelijke situatie.

 

 

 

Financieel Administratief opgeleiden


De minst strak gedefinieerde markt is die van financieel administratief opgeleiden. U komt deze professionals overal tegen. Bij de grote concerns zoals Philips, Unilever en middelgrote ondernemingen gaan de hoger opgeleiden vaak schuil onder de naam van controller. Zij zijn verantwoordelijk voor de beheersing van bedrijfsprocessen in het algemeen en financiële processen in het bijzonder. Daarbij hebben management controllers een bredere rol enmaken vaak deel uit van managementteams op hoog niveau, de financial controllers richten zich vaak uitsluitend op het financiële deel van de bedrijfsprocessen en zijn vaak het financiële geweten van de onderneming. In de wat minder grote en kleine onderneming is overal wel een hoofd financiële administratie die waakt over de geldstromen. De sectoren waarbinnen de professionals actief zijn, zijn zeer divers. Bakkers, destructiebedrijven, restaurants, provincies, gemeenten, ministeries,autohandelaren, sanitaire bedrijven, begrafenisondernemingen en banken, overal moet de boekhouding worden gedaan. Daarmee is het ook erg lastig om deze doelgroep door middel van 1 medium te bereiken. Duidelijk is wel dat er nog altijd een groot tekort is aan hoger financieel opgeleiden. Of dit onder invloed van de crisis snel gaat veranderen is de vraag, maar voorlopig zijn omgeschoolde kandidaten uit het bankwezen er van hart welkom.

 

 

 

Accountants


Alhoewel het epicentrum van de crisis zich bij de banken bevindt, is het iedereen nu wel duidelijkdat er naschokken te verwachten zijn in de omgeving. De huizenmarkt, de bouwsector en vele andere ondervinden de gevolgen of zullen het gaan merken. In hoofdzaak houden accountants zich bezig met de samenstelling van jaarrekeningen, de controle ervan en advisering aan bedrijven. Het moge duide-lijk zijn dat de eerste twee activiteiten zullen blijven bestaan in economisch slechte tijden. Toegegeven, als er minder bedrijven zijn, wordt het ook wat minder m.b.t. deze activiteiten,maar in zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de vraag naar deze diensten relatief minderzal afnemen. De consultancytak zal de gevolgen waarschijnlijk eerder gaan ondervinden. Het isdus niet vreemd dat een grote organisatie als Deloitte besloten heeft om afscheid te nemen van 10% van de consultants. De accountancy kampt echter al jaren met een groot tekort aan goed opgeleide financiële professionals en voorlopig lijkt het er niet op dat dit snel minder zal worden. Menig accountantskantoor zal dan ook blij zijn met personeel uit de bancaire sector dat bereid is zich om te scholen en zal ook bereid zijn mee te denken in de financiering van de scholingskosten.

 

 

 

Kansen in de financiële administratie enaccountancy


Zowel in de bancaire sector, de accountancy als ook in de financiële administratie zijn opleidingenonlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van carrièremogelijkheden van personeel. Alle sectoren zijn zeer kennisintensief en kennis van de actuele situatie is van levensbelang om goed te kunnen functioneren als financiële professional. Daar waar onze jonge studenten over het algemeen opgeleid worden door het bekostigde, door de overheid gesubsidieerde onderwijs, worden werkende professionals in de regel toevertrouwd aan de particuliere sector. Partijen als Welten in de bancaire sector, Nyenrode en Markus Verbeek Praehep in de accountancy en financiële administratie, hebben aangetoond dat de zij beter in staat zijn in te spelen op de behoefte van werkende professionals dan het gesubsidieerde onderwijs. Ook de overheid stuurt haar werknemers in vaaknaar deze partijen. Voordat de crisis een feit was, kende Nederland tekorten aan personeel in vrijwel alle sectoren van de economie. Alhoewel niemand precies weet hoe de arbeidsmarkt zich gaat ontwikkelen, lijkt het er sterk op dat dit beeld enigszins zal gaan veranderen. Vanwege de groteonzekerheid worden bedrijven voorzichtig met investeren en wordt hiermee het neerwaartse effect van de crisis versterkt. De mogelijk tijdelijke terugval in het aantal orders kan hier en daar voor overcapaciteit gaan zorgen. Direct reorganiseren is niet overal noodzakelijk. Juist deze vrijgekomen tijd kan benut worden om personeel te scholen voor de periode dat de economie ongetwijfeld weer zal aantrekken. Als personeel dan toch omgeschoold moet worden omdat er een reorganisatie op komst is, lijkt scholing in de richting van de financiële administratie of accountancy de meeste kans op meer permanente werkgelegenheid te bieden. Belangrijk daarbij is het vinden van de juiste opleider. Gelukkig bestaan hier hulpmiddelen voor zoals studiekeuze123.nl. Dit door de overheid gesubsidieerde initiatief beoordeelt periodiek vele opleiders. Voor de accountancy zijn de resultaten bijgevoegd.