Groeiend Tekort aan Financieel Opgeleiden

De economie in Nederland trekt aan. Dit is te merken aan het groeiend aantal openstaande vacatures. Met name in de financieel economische beroepen leidt dit tot problemen. De heren Bakker en Haar, directeuren van Hogeschool Markus Verbeek en Hogeschool Praehep, beamen dit. Markus Verbeek Praehep, is toonaangevend specialist in opleidingen voor financiÎle professionals. “Zelden was de situatie op de arbeidsmarkt voor deze doelgroep zo bizar als nu”.

Dankzij de aantrekkende economie zijn bedrijven en overheid steeds meer op zoek naar goed geschoold personeel. Wat opvalt is dat er meer en meer naar HBO-opgeleiden gevraagd wordt, daar waar voorheen een MBO-niveau voldoende was. Voor financiële professionals is er echter een grote vraag naar werknemers op alle niveaus. Met name salarisadministrateurs en salarisadviseurs zijn erg in trek. Deskundige medewerkers met diploma’s Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL), Vakopleiding Payroll Services (VPS) of Consultancy Payroll Services (CPS) zijn schaars. Steeds meer worden werknemers in dienst genomen met een andere opleidingsachtergrond om vervolgens omgeschoold te worden in de genoemde richtingen. De vraag blijft echter niet beperkt tot de payroll-medewerkers. Hoofden administratie, accountants en controllers kunnen op dit moment kiezen uit verschillende werkgevers.

Met de vraagkant op dit segment van de arbeidsmarkt is het goed gesteld. Hoe zit het met de aanbodzijde? Al langere tijd bestaat het vermoeden dat het aantal mensen dat kiest voor een financieel administratieve opleiding dalende is. Recent onderzoek van het CINOP in Den Bosch (Centrum voor Innovatie van Opleidingen) heeft het verloop van de studentenaantallen van de belangrijkste financieel economische deeltijdopleidingen in Nederland onderzocht. De algemene conclusie is dat er een tegengestelde beweging is aan de aanbodkant. Het aantal deeltijdstudenten is fors afgenomen.

De resultaten van het onderzoek worden ondersteund door de bevindingen van uitzendbureaus en detacheerders. Markus Verbeek Praehep wordt vaak benaderd door organisaties zoals Randstad, VITAE, Michael Page. Men heeft banen in de aanbieding, maar kan de geschoolde studenten voor de opdrachtgevers maar moeilijk vinden. Het ligt dus voor de hand dat uitzendbureaus op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden met gerenommeerde scholingsinstituten zoals Markus Verbeek Praehep. Maar ook hier blijft het probleem het vinden van geïnteresseerden. Kennelijk is er een dalende voorkeur voor de financieel economische beroepen. Dhr. Bakker: “Als je weet dat de accountantskantoren ongeveer 4.000 AA-accountants per jaar nodig hebben, terwijl er maar 3.000 per jaar afstuderen dan is de problematiek helder. Tel daar de effecten van vergrijzing bij op en je hebt een helder beeld van de uitdagingen die de kantoren te wachten staan. Ook het nagenoeg ontbreken van de vakgebieden boekhouden en bedrijfseconomie in het voortgezet onderwijs, zorgt voor een versterking van het effect. Onbekend maakt onbemind. Er zijn nog geen tekenen dat het tekort op korte termijn zal afnemen.

Alleen een gezamenlijke inspanning van opleiders, overheid en bedrijfsleven kan de interesse voor het vakgebied substantieel stimuleren. Een lobby van de verschillende organisaties om in Den Haag de genoemde vakken weer op het rooster van het voortgezet onderwijs te krijgen, zou kunnen helpen”. Op korte termijn heeft dhr. Haar een goed advies voor de werkzoekende. “Zorg dat u zo snel mogelijk wordt omgeschoold. Vaak zijn potentiële werkgevers hiervoor bereid te betalen. Voor mensen met een opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB), Moderne Bedrijfsadministratie (MBA), HBO SPD Bedrijfsadministratie, HBO Accountancy, Controlling of Accountant Administratieconsulent (AA) zijn er mooie carriëremogelijkheden. Of u dit nu bij Markus Verbeek Praehep doet of bij één van onze concullega’s”.