ZorgSaam en Transfergroep Rotterdam: goed voor elkaar

Joost Mank (links) en Nazli Atmaç-Yigit
Joost Mank, Hoofd Opleidingen (links) en Nazli Atmaç-Yigit (Projectleider ‘Belevingsgericht werken’): “Transfergroep Rotterdam is niet alleen geïnteresseerd in ZorgSaam als organisatie, maar ook in de personen achter de organisatie.”

 

Stichting ZorgSaam is, na eerdere goeder ervaringen met Transfergroep Rotterdam, een Management development-trject aan. Wij spraken met Jos Mank (Hoofd Opleidingen) en Nazli Atmaç-Yigit (Projectleider ‘Belevingsgericht werken’) over het huidige opleidingsbeleid, hun visie op ontwikkeling en de toekomst Bij ZorgSaam.

ZorgSaam is na een fusie in 2002, met ruim 3.000 werknemers de grootste zorgaanbieder in Zeeuws Vlaanderen. De organisatie bestaat uit de onderdelen; ZorgSaam Ziekenhuis, ZorgSaam Wooncentra, ZorgSaam Thuis en ZorgSaam Ambulance. En kan dus zorg van begin tot eind bieden. Met een nummer 8 notering in de AD Ziekenhuis Top 100 bewijst ZorgSaam wederom een belangrijke speler te zijn, met hart voor de klant (patiënt) én voor het personeel. Er wordt dan ook hard gewerkt om deze plaats te behouden.

Om continue kwaliteit te kunnen leveren, is er uit het beleidsplan naar voren gekomen dat de mening van de medewerkers onderzocht moest worden. ‘Wat vinden zij van de organisatie, wat vinden zij belangrijk, wanneer is ZorgSaam een goede werkgever en wat zijn de behoeftes voor de toekomst?’ Uit de interviews met de werknemers (zowel leidinggevenden als personeel op de werkvloer) kwam vooral naar voren dat er behoefte was aan scholing, met name voor leidinggevenden. Dit was de directe aanleiding voor het inzetten van een Management Development-traject.

Samenwerking

Bij het uitzetten van een pitch onder drie opleiders om een passend aanbod voor de leidinggevenden samen te stellen, koos ZS, net als ruim 15 jaar geleden, wederom voor Transfergroep Rotterdam. Waarom Transfergroep? Nazli Atmaç-Yigit zegt dat dit o.a. te maken had met de eerdere ervaringen, de terugkoppeling en de flexibiliteit van TR. Maar de prijs/kwaliteitsverhouding gaf de doorslag. Daarbij komt ook, dat ‘Transfergroep niet alleen is geïnteresseerd in ZorgSaam als organisatie, maar ook in de personen achter de organisatie’, aldus Nazli Atmaç-Yigit.

Ontwikkeling en ontplooiing

Er was dus duidelijk behoefte aan scholing bij het personeel en door eerder onderzoek was ook direct duidelijk wáár deze behoefte lag. Dit werd vertaald naar de ZorgSaam Academie: de digitale leeromgeving, waar een op maat gemaakt opleidingsaanbod (Scholingsplanner) deel van uitmaakt. Elke werknemer kan zelf online een keuze maken, ziet vervolgens of de opleiding al vol zit en kan zich meteen inschrijven.“Zo kan het personeel zelf de verantwoordelijkheid nemen tot ontplooiing, het initiatief ligt bij hen.”
Naast de ZS Academie is ook de Carrièrewinkel in het leven geroepen. Hier kan men terecht voor ondersteuning, advies, hulp bij het vinden van een passende functie en zelfs een stage van 1 à 2 dagen binnen de ZS organisatie om erachter te komen of de beoogde functie inderdaad is wat men ervan verwacht.

Beleving

“Er wordt op dit moment dus geluisterd naar het personeel, maar om nog hoger in de Top 10 te eindigen, mag de klant uiteraard niet vergeten worden.” Vanuit deze gedachte heeft het ‘Belevingsgericht werken’ een prominente rol in het beleidsplan voor 2010 gekregen. “Wat wil de klant precies en doet ZS inderdaad wat beloofd wordt?” Daarbij is goed luisteren en communiceren van zeer groot belang, wat zelfs tot maatwerk per persoon kan leiden. En wat vervolgens zou kunnen leiden tot volledige zorg op de individuele patiënt afgestemd.
De officiële aftrap van het ‘Belevingsgericht werken’, dat als rode draad door de MD-trajecten loopt, zal verzorgd worden door Aart Pool en Transfergroep Rotterdam.

De resultaten van de MD-trajecten zijn nog niet direct meetbaar (februari jl. gestart), maar Jos Mank vertelt dat hij tevreden geluiden hoort en dat de leidinggevenden er nu al veel aan hebben. “Ze waarderen de diversiteit in groepen. Leidinggevenden uit zorgcentra worden samengevoegd met bv. leidinggevenden uit het ziekenhuis, en dit werkt zeer verhelderend en verrijkend. Het uitwisselen van elkaars problematiek levert nieuwe gezichtspunten en oplossingen waaraan men eerder niet heeft gedacht.”Wellicht is de basis gelegd om in de toekomst ook trajecten voor high potentials aan te bieden.