Werken en studeren en toch gelukkig

Auteur: Jan Henk van der Werff
Functie: Directeur Recruitment & Corporate Sales, TiasNimbas Business School

Veel mensen denken er om de zoveel tijd over na om een opleiding te volgen. De wil is vaak groot, maar de gevolgen van een opleiding naast je werk zijn voor de potentiële student en voor zijn omgeving groot. Het vraagt van de werkgever tijd en soms geld om de werknemer de ruimte te bieden de opleiding te volgen. 

Niet in de laatste plaats heeft een opleiding een grote invloed op de thuissituatie. Naast de keuze van de opleiding zelf is het daarom van groot belang om je af te vragen hoe je het thuisfront en je bedrijf inlicht en enthousiast maakt voor je keuze. Een goede voorbereiding voordat je alle betrokkenen benadert is essentieel om uiteindelijk jezelf te kunnen ontwikkelen naast je werk en toch gelukkig te blijven in je privé- en werkomgeving.

 
Er zijn diverse redenen die studenten aangeven om een opleiding te volgen, waarbij de wil om de eigen arbeidsmarktperspectieven te verbeteren de meest gehoorde is. De (vakinhoudelijke) kennis uitbreiden en daarmee nieuwe vaardigheden ontwikkelen wordt daarnaast gezien als belangrijke reden, maar ook het uitbreiden van het zakelijke netwerk blijkt belangrijk. Een groot deel van de studenten maakt binnen afzienbare tijd na het afronden van de opleiding een interne of externe stap, waarbij het zeker niet alleen gaat om meer geld verdienen, maar steeds vaker om de stap te kunnen maken naar een meer uitdagende of betekenisvolle functie. 
 
Verschillende wensen, verschillende mogelijkheden
Er zijn uiteraard veel verschillende soorten opleidingen met een verschillende duur en inten-siteit. Het verdient aanbeveling om elke mogelijkheid zorgvuldig te evalueren. Als mensen een éénjarig fulltime programma willen volgen dan is dat te intensief om naast het werk te doen. Het is dus vooral bedoeld voor mensen die al werkervaring hebben en een carrièreswitch willen maken. Daarnaast zijn er ook nog parttime programma’s, waarbij het onderwijs voor of na werktijd gegeven wordt. Het duurt langer, maar er is flexibel mee om te gaan in combinatie met een baan. De keuze voor de opleidingsvorm hangt sterk af van de persoonlijke werk- en privésituatie, het doel van de student en vooral ook: wat de agenda toestaat. Het belangrijkste is om jezelf de vraag te stellen: Wat kost het en wat levert het op? Niet alleen in financiële zin, maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en de voordelen voor het bedrijf en gezin.
 
Timemanagement essentieel
Een opleiding volgen naast een baan leidt hoe dan ook tot een vollere agenda. In samenspraak met alle betrokken partijen zal de student moeten bepalen welke zaken, zowel op zakelijk als privégebied, gedurende de opleidingsperiode geschrapt kunnen worden. Er zal niet meer overal tijd voor zijn. Een hele strakke planning vooraf is daarom essentieel om jezelf optimaal te kunnen verrijken met kennis en aan de andere kant de thuis- en eventuele werksituatie tevreden te houden. De keuze voor het opleidingsinstituut is daarin misschien wel net zo belangrijk. Zoek naar een onderwijsinstelling die genoeg ruimte en flexibiliteit biedt en rekening houdt met de persoonlijke situatie van de deelnemer. Informeer daarom vooraf bijvoorbeeld ook goed hoe de opleidingsinstelling omgaat met onvoorziene situaties zoals ziekte. Als er zich (persoonlijke) problemen voordoen die studievertraging kunnen veroorzaken, dan zoekt een ervaren en flexibele aanbieder altijd mee naar een passende oplossing.
 
De werkgever als spekkoper
De medewerking van de werkgever is uiteraard essentieel als je een intensieve opleiding naast je werk wilt doen. Naast het feit dat er werktijd verloren zal gaan is er ook altijd de vraag of het bedrijf bereid is te investeren in de ontwikkeling van zijn werknemer. De standaard opleidingsbudgetten zijn vaak niet afdoende. Om je werkgever te overtuigen van een substantiële bijdrage zal je met een heldere case moeten komen waarin duidelijk aangegeven wordt wat de opleiding voor het bedrijf gaat opleveren. Naast het feit dat het investeren in personeel vaak een goede manier is om werknemers met potentieel aan het bedrijf te binden is het belangrijk om concreet aan te geven wat het bedrijf er aan gaat hebben. Soms zit dat in een praktijkcase van je eigen bedrijf die je tijdens je opleiding kunt behandelen, maar het kan ook zijn dat je de opgedane kennis na je opleiding kunt inzetten voor het bedrijf om een concrete case aan te pakken, functie in te vullen of nieuwe werkzaamheden op te zetten. Wederom is hier dus een gedegen voorbereiding essentieel om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en hopelijk een substantiële bijdrage in tijd en geld van de werkgever te ontvangen. Bij TiasNimbas helpen wij onze potentiële studenten vaak om een heldere case te formuleren. Dit helpt hen zelf duidelijker op het netvlies te krijgen waarom die specifieke opleiding de juiste keus is. Daarnaast begrijpt de werkgever de ‘business case’ ook en kan dan bepalen of het de investering waard is.
 
Vergeet thuis niet
Naast de werkgever hebben veel studenten een gezin of partner om rekening mee te houden. In de praktijk blijkt dat de partner vaak schrikt als de ander ervoor kiest een opleiding te gaan volgen. De angst voor verandering ligt hieraan vaak ten grondslag. En niet geheel onterecht. Er gaat immers ook veel veranderen. Naast de wekelijkse bijeenkomsten zal er thuis gestudeerd moeten worden en zal er minder tijd overblijven voor het gezin of de partner. Om de schrik enigszins te beperken is het daarom verstandig om een gemeenschappelijk belang te definiëren. Wat levert dit ons als gezin op? Welke zaken die we beiden graag willen komen dichterbij door deze opleiding? We zien bijvoorbeeld vaak dat een gezamenlijke droom om naar het buitenland te verhuizen verwezenlijkt wordt door het volgen van een relevante opleiding. Wellicht een open deur, maar voor maximale steun thuis, is het aan te raden om de momenten waarop de student thuis is er dan ook echt voor 100% te zijn voor partner of kinderen. Je spendeert minder tijd met je gezin, dus zal de kwaliteit van die momentenhoog moeten zijn. Tijdens een intensieve opleiding zal de student zelf ook belangrijke veranderingen doormaken. Er is veel tijd en aandacht voor reflectie en feedback tijdens opleidingen die er daadwerkelijk voor kunnen zorgen dat iemand als persoon verandert. Het is daarom erg belangrijk dat de partner of gezin deel uitmaakt van die veranderingen. Vertel thuis waar je mee bezig bent en welke veranderingen je doormaakt om er zo ook een gezamenlijke ervaring van te maken.
 
Een levenservaring rijker
Jezelf naast je werk ontplooien en ontwikkelen kan veel betekenen voor de carrière en de persoonlijke ontwikkeling van de student. De voorbereiding wordt echter te vaak onderschat terwijl juist daar de crux ligt voor een succesvolle afronding. Het creëren van een win-win situatie voor zowel student, partner en bedrijf wordt vooraf bepaald en behoeft dus veel aandacht.