Het nieuwe leren

Auteur: Yvonne Kampmeijer
Functie: Manager Innovatie en Learning Services

Iedereen heeft het tegenwoordig over het Nieuwe Werken: tijd- en plaatsonafhankelijk werken, overal bij kunnen en altijd bereikbaar zijn. Uitgangspunt in dit concept is flexibiliteit. Een begrip dat ook in opleidingenland zijn intrede heeft gedaan. Bij Capgemini Academy gaat het zelfs veel verder dan tijd- en plaatsonafhankelijkheid. Daar staat de cursist volledig centraal met zijn individuele kennis, vaardigheden, leervoorkeuren, ambities en drukke agenda. En dat maakt deze Flexibele Leerroute tot een succesvol en veelgevraagd traject. Want het nieuwe werken vraagt ook om een nieuwe manier van leren.

 

Tijdspagaat

IT is en blijft een vakgebied dat vaak het uiterste vergt van professionals. Zij moeten de snelle ontwikkelingen goed bijhouden terwijl daar eigenlijk weinig tijd voor is. De werkdruk is bijna altijd hoog en IT’ers kunnen vaak niet gemist worden. Dat geldt ook voor het thuisfront waar ze een verantwoordelijkheid hebben. Dus staan veel IT’ers in een tijdspagaat. Ze komen nauwelijks toe aan zichzelf, aan carrièreplanning en aan de noodzakelijke bijscholing om in elk geval hun marktwaarde te behouden. En als er in de overvolle agenda al een gaatje wordt gevonden voor een opleiding, mag er in geen geval tijd worden verspild aan irrelevante zaken of stof en vaardigheden die ze al beheersen.
 

Direct toepasbaar

Juist omdat elk mens uniek is en geen werksituatie hetzelfde, heeft Capgemini Academy de Flexibele Leerroute ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is het individu: zijn specifieke rol en vaardigheden versus de vaardigheden die moeten worden geleerd, zijn gewenste mix tussen leertijd en werktijd, zijn persoonlijke leervoorkeuren en zijn ambitie. Doel van de Flexibele Leerroute is om de leerdoelstellingen van de cursist zo efficiënt mogelijk te behalen en zijn productiviteit aantoonbaar te verhogen. Na afloop van het traject is hij in staat zijn manager overtuigend te bewijzen dat hij daadwerkelijk over nieuwe vaardigheden beschikt, direct leertoepasbaar in de eigen organisatie. Werkplek en leerplek zijn in de Flexibele Leerroute namelijk identiek.
 

Minimaal productiviteitsverlies

De Flexibele Leerroute is dus een effectieve en efficiënte leermethode die volledig aansluit op de individuele cursist en zijn dagelijkse praktijk. De focus ligt volledig op het aanleren van nieuwe competenties. Eerder verworven competenties worden vooraf helder in kaart gebracht zodat daaraan geen tijd wordt verloren. Ook het startmoment en de dagen waarop actief aan de ontwikkeling van de deelnemer wordt gewerkt, worden in overleg vastgesteld en afgestemd op de situatie en de agenda. Bovendien wordt vooraf besproken hoeveel dagen de deelnemer maximaal in zijn leertraject kan investeren. Alles wordt in het werk gesteld om met minimaal productiviteitsverlies zo snel mogelijk de benodigde vaardigheden bij te brengen. De Flexibele Leerroute is daarmee een ideale weg om medewerkers snel nieuwe competenties te leren die aansluiten op hun specifieke rol.
 

Leerroutebegeleider

Tijdens het ontwikkeltraject wordt de medewerker bijgestaan door een leerroutebegeleider van Capgemini Academy. Deze begeleider bewaakt de voortgang en helpt de cursist actief om de gestelde doelen te halen. Als het nodig is koppelt hij de cursist aan experts op verschillende terreinen. Daarnaast krijgt de cursist toegang tot het leermiddelenmagazijn van Capgemini Academy. Een virtuele omgeving waarin duizenden documenten zijn opgeslagen, variërend van checklists, artikelen en voorbeelden tot templates, videos; e-learning modules en zelfs boeken.
 
Kortom, de Flexibele Leerroute is de meest persoonlijke manier om efficiënt, resultaatgericht en op maat nieuwe vaardigheden te leren die direct toepasbaar zijn in de eigen organisatie. Dat is het enige doel dat vastligt. De weg ernaartoe is volledig flexibel en wordt individueel uitgestippeld. Om de Flexibele Leerroute te kunnen aanbieden beschikt Capgemini Academy over een goed geoutilleerde backoffice met flexibele medewerkers die in staat zijn snel en adequaat te reageren als er gedurende het traject onverwachte situaties optreden. Daarmee is Capgemini Academy volledig ingericht en uitgerust voor het nieuwe leren. Leren op maat.