Een MSC Bedrijfskunde als verrijking van je carrière en netwerk

Auteur: drs. M.J.H. Hoenen
Functie: Directeur/partner Commit People/Retail Instituut Nederland
Studie: Bedrijfskunde bij ABK Radboud Universiteit Nijmegen

 

“Ruim vier jaar geleden besloot ik als directeur HRM van een grote retailorganisatie mijn baan te verruilen voor een wetenschappelijke studie én het zelfstandig ondernemerschap. Mijn droom om te gaan studeren had ik tot die tijd steeds uitgesteld, omdat ik functies vervulde waarbij werkweken van zestig à tachtig uur mijn leven beheersten.”


“Na een korte oriëntatie op diverse bedrijfskundige opleidingen viel mijn keuze op de avondopleiding MSc Bedrijfskunde van de ABK Radboud Universiteit Nijmegen. Een bewuste keuze, omdat ik een combinatie van het bedrijfskundige programma vanuit een financieel-economisch en sociaal-organisatorisch perspectief belangrijk vond. Bovendien bleek achteraf dat intensieve avondcolleges de spreekwoordelijke stok achter de deur vormden om samen met gemotiveerde collega cursisten die ook werk en studie combineerden de studie te voltooien.”

“Het programma van tweeënhalf jaar bevatte niet alleen een veelvoud aan disciplines, maar was ook nog eens concentrisch opgebouwd. En dat zie je pas als je het door hebt, om in termen van Cruijff te spreken! Ook de voortdurende inspiratie van uiterst professionele docenten, de interactie met collega cursisten en spannende discussies vanuit het praktijkveld en de wetenschappelijke modellen, waren speerpunten van deze enerverende opleiding.”

“Dit heeft niet alleen geleid tot een verrijking van mijn bedrijfskundige kennis, verdieping van diverse onderwerpen en actuele wetenschappelijke inzichten, maar bovenal tot meer zicht op complexere bedrijfskundige vraagstukken binnen een veranderende omgeving. Kennis en inzichten waarvan ik tijdens mijn masterthesis (onderzoek naar de relatie tussen organisatiecultuur en performances) dankbaar gebruik heb kunnen maken.”

“Nu, ruim twee jaar na mijn afstuderen, ervaar ik nog steeds het belang van de studie bedrijfskunde. In steeds meer organisaties ontstaat het besef dat mensen, cultuur, systemen en processen slechts in onderlinge samenhang leiden tot succesvolle veranderingen. En dat zijn precies die onderwerpen die ik in mijn dagelijkse praktijk uitstekend kan toepassen. Veranderingsprocessen waarbij het gedrag van mensen kan worden beïnvloed door de cultuur van die organisaties en waaraan systemen en processen zich voortdurend dienen aan te passen. Een integraal denkproces dat mijn carrière zeker heeft beïnvloed en het denken over organisaties heeft doen bijstellen. Ofschoon mijn bul formeel het bewijs is van het volbrengen van de ‘proeve van bekwaamheid’, is toepassing in de praktijk en het kennismaken met nieuwe wetenschappelijke inzichten de essentie waar het uiteindelijk om draait.”