We profiteren nog dagelijks van de opgebouwde kennis

Auteurs: Ing. Thomas Hoeven (links), Lucas de Koning BBA (midden), Patrick Tetteroo (rechts).
Functies: Sales Manager Distributors bij Crocs, Sales & Marketing Manager Majestic Products BV., Manager Field Sales Coördinatie Coca-Cola Enterprises. (vlnr)

In 2009 rondden Thomas Hoeven, Patrick Tetteroo en Lucas de Koning hun opleiding Register bedrijfskunde af bij Transfergroep Rotterdam. Thomas en Lucas startten meteen in het tweede jaar, terwijl Patrick eerst de voorbereidende opleiding afrondde. Transfergroep streeft ernaar om haar opleidingen perfect op elkaar aan te laten sluiten.

Thomas: “Wat me het meeste is bijgebleven is dat naast je eigen achtergrond en interesse, de docent heel bepalend is voor je betrokkenheid binnen de verschillende modules. Persoonlijk was ik erg gevoelig voor de bevlogenheid en betrokkenheid van een aantal docenten bij Transfergroep. Het contact met mijn collega deelnemers was prima ondanks dat ze in veel gevallen in compleet andere branches werkzaam waren.”

Patrick: “Sinds de opleiding merk ik dat ik anders kijk naar bepaalde situaties. De opgedane kennis heeft mij een breder inzicht verschaft en daar profiteer ik nog dagelijks van. Ik vind dat je moet bijblijven en moet blijven waken voor 'bedrijfsblindheid'.”

Lucas: “Het strategische karakter (even weg uit de waan van de dag) van de modules is mij het meest bijgebleven. Het leren kijken naar een organisatie vanuit meerdere disciplines en vanuit strategisch oogpunt blijkt zeer waardevol. Collega deelnemers werken in totaal andere branches. Het is boeiend en leerzaam om te weten wat er speelt binnen hun organisaties. Meerdere praktijkvoorbeelden van medecursisten en docenten uit de studieavonden zal ik nooit vergeten!”

Thomas: “Wat mij het meest is bijgebleven, is de strategische kijk op zaken van een aantal docenten. Of dat nu juist is of niet, het zet je wel goed aan het denken. Het contact met de andere deelnemers was goed. Bepaalde zaken waren voor mij zeer herkenbaar, andere niet. Zo kun je van elkaar leren en je aan elkaar optrekken.  De lesstof sloot goed aan bij de topics van mijn werkgever. Ik kreeg alle vrijheid om te schrijven over het voor mij meest relevante onderwerp. De lesstof werd getoetst met behulp van modulegebonden essays. Natuurlijk kostte dit tijd, maar de werkdruk was daardoor beter te spreiden en te plannen.
Door de studie kan ik bij mijn werkgever een stuk beter meekomen. Met name bij financiële en strategische onderwerpen. Gekozen richtingen kan ik nu beter en kritischer belichten. “

Lucas: “De modules zijn in een logische volgorde opgebouwd en werken naar een strategisch plan toe dat als eindscriptie dient.
Door de voorbereiding op de af te leveren deelrapporten van iedere module kon ik op een natuurlijke manier binnen mijn organisatie deuren van afdelingen openen waar ik voorheen minder openheid ervoer. De samenwerking met andere afdelingen binnen mijn bedrijf is merkbaar beter geworden. De studie heeft er ook voor gezorgd dat ik mij binnen het MT op een goede manier kan profileren.“

Patrick: “Ik was op zoek naar een opleiding die mij nieuwe inzichten zou geven, die te overzien was qua tijdsduur en die de theorie toetste aan de praktijk. Dit is nu ik er op terugkijk, een prima beslissing geweest. Iedere module werd afgerond met het schrijven van een rapportage die tezamen de input vormden voor de afsluitende rapportage.”

Thomas: “Mijn blikveld is door de opleiding carrièretechnisch stevig en het verhoogt natuurlijk ook het rendement van mij als werknemer. Daarnaast kan ik nu met deze opleiding direct doorstromen naar bijvoorbeeld een MBA. Iets dat zonder deze post-hbo-opleiding niet zou lukken.”

De samenwerking binnen het bedrijf is merkbaar beter geworden

Lucas: “Het is mijn overtuiging dat de studie Register bedrijfskunde de scope van een manager helpt te verbreden. De studie dwingt je om los te komen van de dagelijkse praktijk. Je wordt uitgedaagd om op een gestructureerde manier naar de toekomst van je bedrijf te kijken en hier concrete en gefundeerde plannen voor te maken. In je eigen praktijk kun je veel leren, maar tijdens zo’n studie Registerbedrijfskunde leer je echt veel meer.”