Studieproject voor MBA leidt tot carrièrestappen

Auteur: Martijn Roelofs
Functie: Programma Manager bij ASR Nederland

Ik ben in 2007 begonnen met de Young Professional MBA bij Business School Nederland en ik rond het programma dit jaar af. Ik heb mijn Action Learning Projecten groots aangepakt. Ik wil graag leren en mensen in beweging brengen.

In het kader van Informatie Management heb ik een project uitgevoerd waarin ik onderzoek heb gedaan naar ‘Het Nieuwe Werken’ als speerpunt van de ICT-strategie van ASR. Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van kenniswerk. Het gaat hierbij om de vernieuwing van fysieke werkplekken, de organisatiestructuur- en cultuur, de managementstijl en de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager. Het doel is om los te komen van oude industriële principes en denkbeelden en daarmee een doorbraak te realiseren in productiviteitsverbetering.

De verhoging van de arbeidsproductiviteit en de betrokkenheid van kenniswerkers staat hoog op de agenda binnen ASR Nederland. Het project heeft inzichtelijk gemaakt dat het Nieuwe Werken hier op een positieve manier aan bijdraagt. Het leidt tot een verlaging van de kosten, verhoging van de productiviteit en een verbetering van de reputatie. Dit heeft weer een positief effect op de aantrekkelijkheid van ASR als werkgever.

Mijn project heeft geleid tot de start van een organisatiebreed programma genaamd ‘Nieuwe Generatie Werken’. De vraag of ik hiervan programmamanager wilde worden was voor mij de kans om ASR mee te nemen op een spannende reis. Door de projecten die ik heb opgepakt heeft de MBA nu al veel voor mijn carrière betekent. De contacten met mijn leergroep zijn hierop een waardevolle aanvulling. De open, eerlijke en soms harde feedback helpt me om het inzicht in mijzelf en anderen te vergroten.