Young Professionals met Action Learning op weg naar succesvol leiderschap

Auteur: Wil Uylenbroek
Functie: Managing Director Business School Nederland

De Young Professionals van nu zijn de drijvende kracht achter succesvolle organisaties in de toekomst. Het huidige economische klimaat laat onomwonden zien dat goed toegeruste en bekwame managers nodig zijn om organisaties door moeilijke tijden te loodsen. Door te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, tijdig interventies te plegen en goede afwegingen te maken, bouwen zij aan gezonde organisaties die competitief voordeel weten te realiseren en te vergroten.

Het opleiden en trainen van managers is hierbij van groot belang. Dit helpt om talent optimaal tot bloei te laten komen. Door Young Professionals op inhoud te prikkelen maken organisaties een stap in het boeien en binden van hun high potentials en stimuleren ze creativiteit en slagvaardigheid van hun medewerkers.

Als hoogopgeleide, gespecialiseerde medewerkers doorgroeien naar een leidinggevende positie vraagt dit om verbreding van hun kennis van bedrijfskunde en management. Een MBA-programma is bij uitstek geschikt om invulling te geven aan deze ontwikkeling. Het vergroot het inzicht in organisaties en brengt inhoudelijke kennis naar een hoger niveau. Een MBA werkt als het ware als een katalysator op de weg naar succesvol leiderschap.

Business School Nederland biedt sinds 2003 een MBA speciaal voor Young Professionals aan. In dit programma wordt naast inhoudelijke ontwikkeling speciaal aandacht besteed aan de management- en leiderschapsvaardigheden waarover succesvolle managers moeten beschikken. BSN geeft hiermee antwoord op de vraag naar brede opleidingsprogramma’s die gedreven jonge managers helpen bij het verwezenlijken van hun ambities. Kenmerkend voor de Young Professional MBA is Action Learning. In lijn met deze filosofie wordt theorie direct in verband gebracht met de praktijk van de deelnemers. Er is veel aandacht voor het leren van en met medestudenten en het reflecteren op het leertraject neemt een belangrijke plaats in.

Action Learning neemt afstand van de gedachte dat theoretische kennis en expertise alleen de sleutel zijn voor succes. Kennis is belangrijk, maar kan ook beperkend werken. Zeker in tijden dat de realiteit turbulent en de toekomst onzeker is. Nieuwe situaties vragen immers om nieuwe oplossingen. Deze vind je niet alleen in boeken, maar door te doen, te experimenteren en initiatieven te ontplooien. De Young Professional MBA biedt dan ook geen pasklare antwoorden. Het leert deelnemers de juiste vragen te stellen en van daaruit tot effectieve, vernieuwende oplossingen te komen.

Business School Nederland toetst niet aan de hand van tentamens, maar door middel van praktijkopdrachten die worden uitgevoerd binnen de eigen organisatie. Door de brede scope van de opleiding krijgt de student de kans om zich in verschillende vakgebieden te bekwamen en op tactisch/strategisch niveau managementervaring op te doen binnen werkvelden die buiten zijn of haar directe aandachtsgebied vallen. Hiermee geeft de opleiding een waardevolle impuls aan brede talentontwikkeling.