Controller in de publieke en non-profitsector

Auteur: Herm Kuipers
Studie: Certified Public Controller en MSc in Accounting & Control
Functie: Sectorcontroller/ Hoofd MIddelen Bedrijf: Gemeente

Herm Kuipers (46), sectorcontroller/hoofd Middelen bij de gemeente Amersfoort, volgde de Postgraduate opleiding tot Certified Public Controller (CPC) aan Het Zijlstra Center, Vrije Universiteit. Aansluitend op deze beroepsgerichte opleiding, rondde hij in één extra semester de wetenschappelijke opleiding Master of Science (MSc) in Accounting & Control af.

Met veel plezier kijk ik terug op twee inspirerende jaren. Nagenoeg elke week kwam ik na het volgen van de colleges met één of meer ideeën terug, die ik in de dagelijkse praktijk van mijn werk kon en kan gebruiken. Bovendien kom je veel mensen tegen die in hetzelfde werkveld actief zijn. Je doet derhalve niet alleen theoretische kennis op, maar je breidt ook je netwerk uit. Kortom: de combinatie van theorie en de aanwezige praktijkervaring leidt tot kennis- én blikverruiming. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de opleiding ook voorziet in de training van communicatievaardigheden. Ook voor controllers geldt immers dat het niet alleen gaat om het gelijk hebben, maar met name om iemand te kunnen overtuigen van dat gelijk.

Ik heb voor de Vrije Universiteit gekozen omdat zij een breed aanbod van vakken biedt waarbij het niet alleen gaat om het (complexe) rekenwerk en de bestuurlijke informatieverzorging, maar juist ook over de bestuurlijkpolitieke verhoudingen en de vraagstukken op het terrein van strategie en sturing die hieruit voor de moderne controller naar voren komen. In deze tijden van bezuinigingen en grote financiële hervormingen is de behoefte aan goed geschoolde en gespecialiseerde professionals op het gebied van planning & control, bedrijfsvoering, projecten en finance extra groot. De materie en de context worden steeds ingewikkelder, de verantwoordelijkheden en de eisen die men stelt groter. De opleiding van de VU richt zich op de brede bestuurlijke en financiële problematiek van de publieke en non-profitsector en voegt wetenschappelijke en bedrijfseconomische benaderingen uit de marktsector op topniveau toe.