Een bachelor diploma op zak. Hoe nu verder?

Auteur: ir. D.N.C. Bronzwaer
Functie: Algemeen directeur Brabant Business School

 

De mogelijkheden bij verder studeren

In Nederland zijn er 40 hogescholen. Het aantal studenten bedraagt meer dan 370.000. Dat is fors méér dan 20 jaar geleden toen er sprake was van 200.000 studenten aan 400 instellingen.

In 2010 is een hogeschool een regionaal kenniscentrum met lectoraten en toegepast onderzoek. Het aantal studenten dat landelijk gezien een technische opleiding volgt bedraagt in 2010 circa 60.000.

Het staat vast, of je nu een technische, economische of zorgstudie volgt, het behalen van een bachelor diploma biedt interessante carrièreperspectieven. Echter, daarna sta je voor de keuze om op zoek te gaan naar een baan of om verder te gaan studeren.

Studenten die hebben gekozen om direct na het behalen van een bachelordiploma te beginnen met het opdoen van werkervaring, komen na een aantal jaren opnieuw voor de keuze te staan: ga ik als bedrijfsmedewerker (of als zelfstandig ondernemer) opnieuw studeren, of doe ik dat niet? Exacte aantallen van de ‘verder studerenden’ zijn niet bekend.

Studeren naast het hebben van een baan is beslist geen must, maar het biedt wel extra perspectief. Onderzoek door de Universiteit van Tilburg heeft uitgewezen dat het erg lonend is om te studeren: ‘een hoger onderwijs diploma stelt je in staat enige tientallen procenten méér salaris te genereren’.

Brabant Business School (BBS) biedt de mogelijkheid om gewapend met een bachelor diploma én een aantal jaren werkervaring verder te studeren: er wordt dus gestudeerd in combinatie met een baan. Deze wisselwerking is zeer vruchtbaar. De benaderingswijze van BBS staat garant voor succes: een persoonlijke intake, persoonlijke begeleiding en praktijkdocenten die zorgdragen voor interactie met de groep deelnemers. BBS stelt daarbij het belang van u als deelnemer centraal.

De eerste opleidingsmogelijkheid die BBS biedt is een postbacheloropleiding bedrijfskunde. De doelgroep hiervoor bestaat uit iedereen die in het bezit is van een bachelordiploma of beschikt over een bijbehorend denk- en werkniveau.

De tweede opleidingsmogelijkheid die BBS in samenwerking met haar partners biedt is om aansluitend op de post-bachelor bedrijfskunde een MBA diploma of zelfs een Master of Science (MSc) diploma te behalen. De doorlooptijd van de MBA of het MSc-programma is afhankelijk van de inhoud van het bachelorprofiel, de werkervaring en de resultaten van de post-hbo bedrijfskunde opleiding.


De verschillen tussen een Postbachelor, MBA en MSc

Wat zijn nu de verschillen tussen de opleiding post-bachelorbedrijfskunde, MBA en MSc? Een post-bachelor bedrijfskunde biedt de verbreding als aanvulling op de oorspronkelijke bacheloropleiding. Deze opleiding bevat meestal theoriemodules en een eindmodule waarin een bedrijfskundig onderzoek van een praktijkvraagstuk plaatsvindt en uitmondt in een bedrijfskundig advies. Daarmee is dit een eerste stap op weg naar het master niveau.

Anders dan bij gewone masters zijn MBA-opleidingen sterk praktijkgericht. Een MBA wordt vaak met een scriptie afgesloten, ook wordt een inspanning gedurende het programma geleverd in de vorm van werkstukken en casusstudies.

De MSc draagt als aanvulling op de MBA zorg voor de kennis op methodologisch gebied en de onderzoekgerichte vorming waarmee het zorg draagt voor de realisatie van het academische niveau. Conceptueel denken/ handelen en het in staat zijn om wetenschappelijk verantwoord onderzoek te doen is daarmee gegarandeerd. BBS ontvangt regelmatig de volgende vragen:

• Kan ik volstaan met het behalen van het Post-bachelor niveau?
• Wat voegt het voor mij toe om verder te studeren voor MBA?
• Ben ik in staat om na postbachelor door te studeren voor een MBA of wellicht nog verder?
• Hoe lang duurt het traject van post-bachelor?
• Hoe lang duurt het vervolgtraject (MBA / MSc)?

Dergelijke vragen komen in het persoonlijk advies gesprek aan bod. BBS baseert de antwoorden daarbij op het onderscheid dat er wordt gemaakt tussen hbo (onderwijs, toegepast onderzoek) en wo (onderwijs, wetenschappelijk onderzoek).


Samengevat

Werken en verder studeren enige jaren na een bachelor opleiding kan heel goed starten met een post-bacheloropleiding bedrijfskunde naast je normale werk. Heb je de smaak te pakken, ben je in de gelegenheid nog een periode werk en opleiden te combineren dan biedt BBS je een interessant groeipad aan naar een MBA en zelfs de mogelijkheid om een MSc met succes af te ronden.