Investeren in cursussen loont!

Werkgevers die erover denken het mes te zetten in de opleidingen van hun personeel, krabben zich beter nog eens achter het oor. Uit onderzoek blijkt dat één extra cursus per medewerker bijdraagt aan groei van winst en productie. Investeren in competenties van het personeel blijkt namelijk wel degelijk lonend, zo toont nieuw onderzoek aan van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), uitgevoerd in opdracht van Economische Zaken.

Op basis van statistische gegevens over 1993 en 1999 is een causaal verband gevonden tussen opleidingsinspanningen en bedrijfsprestaties van 228 bedrijven. Gecorrigeerd voor sector en bedrijfsgrootte luidt de conclusie: één extra cursus gemiddeld per medewerker in 1993 leverde een gemiddelde toename van de winst per medewerker in 1999 op van 12.400 euro, een gemiddelde productiviteitsstijging bij die medewerker van 57.300 euro, gekoppeld aan een "return on sales" (omzetgerelateerde winst) van 0,37 procent.
De vraag of investeren in personeelsopleidingen loont, is dan ook te beantwoorden met een duidelijk 'ja', zegt ROA-onderzoeker Andries de Grip, tevens hoogleraar Economie aan de Universiteit Maastricht. 'We hebben bewust gekozen voor het vergelijken van twee jaren over een langere periode. De opbrengsten zijn dermate hoog, dat wij denken dat dit verband opgaat voor bedrijven die structureel meer aan scholing doen. Die 0,37 procent is door correctie inderdaad moeilijk te plaatsen. Wij kijken vooral naar de 57.300 euro, dat cijfer toont namelijk het meest aan.'

Zo zijn voor de winst per medewerker in 1999 vooral de scholingsinspanningen in 1993 van belang. Het verband tussen opleidingsinspanningen van het bedrijf en de winst per medewerker is circa acht maal zo groot als de omgekeerde relatie. Ook bij de productiviteit per medewerker zijn het vooral de scholingsinspanningen in 1993, die de productiviteit van 1999 bepalen. Van een omgekeerde relatie is bijna geen sprake. De "return on sales" of het bedrijfsresultaat in 1999 wordt eveneens bepaald door de scholingsinspanningen van het bedrijf in 1993. Het omgekeerde verband is te verwaarlozen.
Volgens De Grip is het wel belangrijk dat deze relaties zijn aangetoond. 'Het is waardevol dat beide verbanden bestaan. Dat je kunt zeggen dat goed presterende bedrijven meer geneigd zijn om de opleiding van het personeel te bekostigen. Belangrijk hieraan is het zelfversterkende effect dat het teweegbrengt.' Het luxe-imago dat aan cursussen lijkt te kleven, is dan ook onterecht, zegt hij. 'Het heeft wel degelijk iets om het lijf. Daar moeten bedrijven niet laatdunkend over denken. Dat is hierbij aangetoond.'

Bron: Het Financieele Dagblad, 28 februari 2003