Een Mastertitel neemt alle twijfel weg

Auteur: Guus de Mari
Functie: senior project-manager bij Delft TopTech.

Er is veel kritiek op masteropleidingen en op MBA studenten. Menigeen vraagt zich af of een executive deeltijd masteropleiding toegevoegde waarde heeft. Werkgevers twijfelen of zij de masteropleiding van hun medewerker moeten bekostigen. De bedragen zijn hoog, de tijdinvestering is groot en de belangen zijn omvangrijk. Hoe valt de balans uit?

Ook individuen kampen met soortgelijke dilemma's. Een deeltijd masteropleiding legt een behoorlijk beslag op de beschikbare tijd. Concessies moeten gedaan worden in de privésfeer en voor interessante projecten bij de werkgever is minder tijd. Zij twijfelen over het nut van de mastertitel bij de ontwikkeling van hun loopbaan. Is het de investering waard?

De waarde van een mastertitel zit hem in de kennis die men opdoet, in het netwerk dat geopend wordt en het doorzettingsvermogen dat men versterkt.

 

Kennis

De inhoudelijke verschillen tussen algemene MBA opleidingen zijn gering, de opleidingen leveren soortgelijke managers af. Critici pleiten voor het beperken van de 'eenheidsworst' en willen een grotere diversiteit. Toch vraagt het bedrijfsleven om traditionele kennis; een MBA waarin Porter en Mintzberg niet aan bod komen, is niet volledig. Sommige opleiders bieden specifieke MBA's of specialistische masterprogramma's. De focus ligt dan op andere kennis en levert soms, maar zeker niet in alle situaties, meer toegevoegde waarde.

De kennis die masterstudenten opdoen gaat verder dan de theorie en de gebruikelijke managementmodellen. Veel belangrijker is dat afgestudeerden een helikopterview ontwikkelen en in staat zijn om verbanden te leggen. Vooral als die verbanden resulteren in innovatie en men vernieuwing nastreeft. Een fundament van traditionele kennis is prima, als men in staat is die kennis in de praktijk te brengen. Bij technologisch intensieve bedrijfstakken mist de MBA'er vaak de technische kennis om innovaties op hun waarde in te schatten. Er bestaat nog steeds een kloof tussen techniek en business. Om daadwerkelijk te vernieuwen, zullen we die moeten dichten. Gelukkig wordt het aanbod aan specialistische masteropleidingen steeds groter en zijn opleidingen beter toegespitst op de knelpunten in de sectoren.

 

Kennissen

Het woord kennissen lijkt het meervoud van kennis, zowel in taalkundige als in onderwijskundige zin. Iedere opleider weet dat kennis pas tot zijn recht komt als die kennis gedeeld wordt met anderen, met kennissen. Door te sparren verankert de kennis en is de masterstudent in staat om de nieuwe informatie toe te passen. Het is daarom niet verrassend dat veel afgestudeerden een hoge waarde toekennen aan het professionele netwerk dat ze tijdens en na de studie hebben opgebouwd. Deze relaties zijn van grote betekenis tijdens de studie en niet alleen bij het werken in groepen. Na de studie wordt de echte waarde pas zichtbaar. Via het professionele netwerk blijven masterstudenten, dan inmiddels alumni geheten, kennis delen en elkaar uitdagen bij probleemsituaties. Juist dan gaat het om levensechte situaties en zijn de belangen groot. Zonder kennis en kennissen zijn alumni niet in staat hun waarde op peil te houden. Door specifieke alumnibijeenkomsten houden de opleidingsinstituten hun alumni op de hoogte. Bij de universitaire instituten krijg je als alumnus ook nog toegang tot onderzoeks-programma's en hoogleraren, een waardevolle bron.

 

Kracht

Laten we maar eerlijk zijn, het is geen sinecure om naast een volledige baan een masteropleiding af te ronden. Veel afgestudeerden ervaren de studieperiode als zwaar. Meestal heeft de masterstudent een drukke managementfunctie en een actief privéleven, niet zelden met kleine opgroeiende kinderen. Om naast een meer dan voltijdbaan een intensieve studie te volgen, is vooral ambitie en doorzettingsvermogen nodig. Je hebt er veel kracht voor nodig.
Masterstudenten zijn gewend om met harde deadlines te werken en ze zijn in staat om prioriteiten te stellen. Tijdens de studie is de verleiding van sport, familie en vrienden groot, maar ligt de prioriteit bij de studie. Door deze harde leerschool worden masterstudenten gevormd tot ambitieuze doorzetters. Zij gaan voor de resultaten, ook als er onderweg obstakels liggen. Zonder die houding zouden ze geen eindscriptie hebben ingeleverd en geen zware studie naast een zware baan hebben overleefd.

De kennis van masterstudenten uit zich in het vanuit verschillende gezichtspunten aanpakken van een vraagstelling. De kracht wordt zichtbaar bij het te werk gaan. Er wordt niet geschroomd om het netwerk te raadplegen of om veldonderzoek te doen. Mijn eigen marketingdocent sprak over 'buiten spelen' en hij heeft gelijk, door veel te sparren komt theorie tot leven en komen oplossingen binnen handbereik.

 

Kapitaal

Masteropleidingen lijken duur, maar ze zijn noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van individuen en bedrijven. Internationalisering en globalisatie zijn niet te stoppen en bieden organisaties veel kansen. De vraagstukken waar bedrijven voor staan, zijn veelal multidisciplinair en vragen een brede aanpak. Er is een constante verandering gaande en bedrijven worden gedwongen te innoveren. "Innovate or Die", hoorde ik laatst een ondernemer zeggen. Om deze kansen te grijpen, zijn goed opgeleide managers nodig. Mensen die kennis, kennissen en kracht hebben. Masterstudenten ontwikkelen die eigenschappen, zij zijn slimmer dan gemiddeld, zijn breder georiënteerd en weten zaken tot een einde te brengen.