Carrière en MBA Opleidingen

Auteurs: prof. Dr. Wil Foppen en Dana Nieuwenboom, Universiteit Maastricht Business School

Status, een glanzende carrière bekroond met een topfunctie en bijbehorend topsalaris waren en zijn nog steeds de dromerige én ondernemende drijfveren voor het volgen van een MBA opleiding. Dromerig omdat iedereen wel weet dat het hard werken is, maar het ideaalbeeld inspireert. Ondernemend omdat ook bekend is dat je er echt iets voor moet ondernemen, uitzoeken welke er zijn, hoe ze te vergelijken en zorgen dat je zo'n opleiding ook kunt betalen of betaald kunt krijgen.

MBA, het lijkt vaak een magisch toverwoord dat deuren opent en onbegrensde mogelijkheden biedt. Zorgt een MBA titel er immers niet voor dat je een voorsprong krijgt op de arbeidsmarkt? Het is net als de energie die een wielrenner of hardloper moet steken in een fikse tussensprint om blijvend het grote peloton achter zich te laten. Voor één of twee jaren onderwerp je je als MBA deelnemer aan een intensief regime waarbij nieuwe kennis wordt opgedaan en vaardigheden worden ontwikkeld en bijgeslepen om er zichtbaar beter voor te staan als nieuwe, uitdagende managementfuncties bekleed moeten worden. Die tussensprint of extra energie impuls schept ook zijn eigen frictie. We doelen hier niet eens zozeer op de moeite en het geld die een MBA kost, maar vooral op de ogenschijnlijk tegenstrijdige eisen die zo’n opleiding stelt. Het gaat voortdurend om combineren, integreren en verdiepen: om kennis én vaardigheden, om theorie én praktijk. Je leert heel veel op verschillende, functionele gebieden en wordt gedwongen dat ook tegelijk en in samenhang toe te passen en te doordenken. Net zo wordt je geacht nieuwe inzichten en vaardigheden te demonstreren, maar tegelijk er ook wat afstand van te kunnen nemen door al handelend te blijven reflecteren. “Thinking on your feet” noemt men dat, kort samengevat. Juist dat punt, het etaleren een reflectief professional te zijn, is wat het bedrijfsleven verwacht als de meerwaarde van een goede MBA’er.

Wat is de relatie tussen het bedrijfsleven en MBA opleidingen?

Het MBA als van oorsprong Amerikaans heeft altijd reflectie in zich gehad, met zijn streven om de kennis van en voor het bedrijfsleven te academiseren en zo meer diepgang te geven én het toch volledig praktijkgericht te laten blijven. Sindsdien heeft het MBA zich in diverse richtingen ontwikkeld, maar de nauwe betrokkenheid van het bedrijfsleven is en blijft vitaal. Meer nog, in de bedrijfspraktijk moet de meerwaarde ervan zich bewijzen. De leerstukken uit de opleiding moeten dus per definitie toepasbaar zijn. Het wetenschappelijke perspectief dient die toepassing te ondersteunen en te spiegelen. Een klassieke MBA opleiding verbreedt en verdiept je kennis en verrijkt je ervaring.

Voorbereiding op carrière in bedrijfsleven

Door de praktische toepasbaarheid heeft een MBA een voorsprong op andere opleidingen. Let op dat er gaandeweg wel wat verschillen zijn ontstaan die je ontdekt als je voor een MBA aan het kiezen bent. Naast de traditionele, praktijkgerichte MBA’s, met soms sectorgerichte specialisaties, heb je inmiddels ook meer onderzoeksgerichte MBA opleidingen. Het een is niet beter dan het ander maar kent wel andere verwachtingen, doelstellingen en uitkomsten. We hebben het hier vooral over de praktijkgerichte variant die voorbereidt op het adequaat omgaan met onzekerheden en snel opeenvolgende veranderingen. Een MBA herbergt vele elementen daarvan die deelnemers zodoende voorbereiden. Bij Universiteit Maastricht Business School (UMBS) blijkt dat aanstonds uit de gekozen onderwijs- en leervorm. UMBS maakt gebruik van kleine leergroepen - die interactief werken ñ en waarbij de deelnemers voortdurend gebruik maken van en voortbouwen op elkaars ervaringen. Dit is weer een andere meerwaarde van een MBA opleiding! De contacten met medestudenten resp. met andere professionals zorgen voor verbreding en verdieping van de eigen en andermans ervaring. Uiteraard betekent dat ook tegelijkertijd het opbouwen van een uitgebreid netwerk waar je nog vele jaren profijt van kunt hebben. Het inzetten van docenten uit de beroepspraktijk versterkt de relevantie en toepasbaarheid op zowel de functionele gebieden als dat ze laten zien hoe de verschillende terreinen en processen samenhangen. Behalve meer inzicht op functionele gebieden en hoe die met elkaar interacteren - wat blijkt als gewerkt wordt met cases, presentaties en in teams - lopen er genoeg andere rode draden door het programma. We doelen dan met name op het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de deelnemers, maar ook aan leiderschap, verandering, ondernemerschap, complexiteit, duurzaamheid, corporate governance en verantwoord ondernemen. Allemaal in het oog springende hedendaagse ontwikkelingen die een steeds belangrijkere rol spelen in het MBA. Het trainen van zulke vaardigheden en expertise zorgt voor een betere voorbereiding op de dagelijks praktijk van het bedrijfsleven. Het mag voor zich spreken dat er andere praktische onderdelen zijn die de deelnemers voorbereiden op een verdere carrière in het bedrijfsleven zoals bedrijfsbezoeken, stages, internationale weken en carrièrebegeleiding.

En dan is de MBA titel binnen

Na een behoorlijk zwaar traject is de zo gewaardeerde MBA titel behaald. Dit betekent niet dat er dan vanuit de business school verder geen begeleiding meer is in de carriëre. Extra services zoals het trainen in interviews en recruitment, samen met een actief alumnibeleid zorgen ervoor dat de aansluiting op het bedrijfsleven optimaal is en blijft. Het opgedane netwerk kan nu voor de alumni gaan werken!