Alliantiemanagement: samenwerken rond weerbartistige vraagstukken als vak

Auteur: Patricia de Groot
Directeur van Magna training & consulting

Visie op ontwikkeling

Iedereen heeft mensen om zich heen die ze zo goed kennen dat ze weten hoe deze gaan reageren in bepaalde situaties. Je vriendin die consequent te laat komt, of je vader die altijd eerst wat moppert voordat hij eventueel wat enthousiaster wordt. Deze reacties komen voort uit patronen. Ieder mens reageert vanuit patronen. Helaas zorgen deze patronen er vaak voor dat mensen moeite hebben hun doelstellingen te bereiken. Bijvoorbeeld omdat ze vervallen in ‘oud gedrag’. Je kunt deze belemmerende patronen alleen veranderen als je je ervan bewust bent en daarom is het belangrijk patronen te herkennen en te doorbreken. Het motto van Magna sluit hierop aan: ‘Als je alles hetzelfde blijft doen, kom je nooit verder.’

Ik geniet erg van de trainingen die wij geven. Het is mooi te zien hoe mensen zich dan vaak openen. Dit kan in de veilige omgeving die we creëren en waarin mensen zich echt durven laten zien. In onze trainingen beginnen we vaak met het ontdekken van criteria en strategieën van de deelnemers. Wat vindt iemand belangrijk? En waarom verontschuldigt een ander zich zo vaak? Aan de hand van de criteria en strategieën worden mensen zich bewust van datgene wat ze echt willen. Vervolgens kun je persoonlijk leiderschap ontwikkelen en/of verbeteren.

Directe feedback

Iets leren of jezelf veranderen lukt het best als je heel direct ervaart hoe je communiceert en wat je hieraan kunt verbeteren. Soms zeggen goede vrienden tegen je dat je wat bot over kunt komen. Of een collega laat blijken je snelheid van denken niet te kunnen bijhouden. Maar vaak houden mensen hun mond, met als resultaat een wat stroef gesprek of onderhuidse irritaties.

Het belang van feedback is erg groot; je geeft de ander de kans om iets te leren. Directe feedback krijgen de deelnemers van de training van de trainers, maar ook van de andere deelnemers. Dat kan confronterend zijn, maar blijkt toch heel goed te werken. Je ziet vaak al kort na aanvang van de training ‘een deurtje opengaan’, waarna mensen bereid zijn te werken aan de eigenschappen die ze willen verbeteren.

Zakelijk en persoonlijk

Ook al zijn onze trainingen gericht op persoonlijk leiderschap, er wordt natuurlijk ook veelvuldig gebruik gemaakt van situaties uit de werkpraktijk. De werkplek is immers waar mensen een groot deel van hun tijd doorbrengen en veel van zichzelf (moeten) laten zien. Vaak geven mensen zich zakelijk op voor de training, maar blijken ze er ook, of met name, persoonlijk veel baat bij te hebben.

Effectief communiceren

Durven groeien, het klinkt eenvoudig. Maar we merken bij veel mensen dat zij blokkades hebben. Ze willen targets halen en zich blijven ontwikkelen, maar bereiken hun groei niet door de manier waarop zij communiceren. Of ze willen graag relaties verbeteren of bijvoorbeeld minder moeite doen om anderen mee te krijgen in hun enthousiasme. Om zakelijk en persoonlijk te groeien is inzicht in de wijze van communiceren noodzakelijk.

Het doel van onze trainingen is om belemmeringen voor een effectieve communicatie te signaleren en te doorbreken. De trainingen geven inzicht in de verbale en non-verbale communicatie. Want vaak heb je niet in de gaten hoeveel invloed bijvoorbeeld je intonatie kan hebben. Of je gaat voorbij aan de manier waarop je doorgaat met werken terwijl je een collega vraagt om je iets uit te leggen. Niet echt een voorbeeld van aandachtig luisteren.

Onze training Persoonlijk Leiderschap geeft inzicht in potentieel en talenten en biedt handvatten om deze verder te ontwikkelen. Hierdoor stellen we mensen in staat bewust en beter te communiceren met anderen. Na de training kunnen mensen effectiever en efficiënter communiceren, wat natuurlijk zowel zakelijk als privé veel zal opleveren. Door de verbetering en versterking van persoonlijk leiderschap kun je elke situatie positief beïnvloeden door middel van communicatie.

Patronen doorbreken

Als je je bewust bent van jezelf en inzicht hebt in de manier waarop communicatiepatronen werken, kun je deze veranderen en je communicatie verbeteren. Iemand die bijvoorbeeld moeite heeft met het leiden van vergaderingen, kan daardoor ineens op zijn werk veel meer op de achtergrond blijven. Maar onzichtbaar proberen te zijn is natuurlijk helemaal niet nodig.

In onze training Persoonlijke Effectiviteit helpen we mensen om belemmerende patronen te herkennen en te doorbreken. Creativiteitsoefeningen geven mensen inzicht in hoe ze persoonlijke en zakelijke doelen kunnen bereiken. En doordat de deelnemers elkaar een spiegel voorhouden en tal van oefeningen doen, krijgen ze beter inzicht in persoonlijkheid en mogelijkheden.

Veranderen is werken

Verbale en non-verbale communicatie, drijfveren, feedback geven en ontvangen, het zijn allemaal onderwerpen die aan de orde komen. Om constante interactie en dialoog te garanderen werken we met groepen van maximaal vijf personen. Werken met een grotere groep kan een blokkerend effect hebben op iemand en dat voorkomen we op deze manier. Mensen moeten natuurlijk zélf werken om veranderingen teweeg te brengen. Maar het is het waard. Immers, Als je alles hetzelfde blijft doen, kom je nooit verder.