Zijn post-hbo opleidingen van belang voor je carrière?

Coen Toebosch
directeur van Avans+.

Of ik een stukje wilde schrijven over het belang van post-hbo opleidingen voor je carrière. Als aanbieder van dergelijke opleidingen is dat natuurlijk koren op mijn molen. Maar als antwoord op deze retorische vraag is toch wel meer te zeggen dan een simpel 'ja, natuurlijk'.

 

Avans+ gebruikt in zijn communicatie-uitingen de metafoor van de sport. Dat was een bewuste keuze. Want zowel in het bedrijfsleven als in de topsport, draait het om presteren, om teamwork, om de wil beter te zijn dan je concurrenten. En om de ambitie het beste uit jezelf en je team te halen. Daarvoor heb je training nodig. Momenteel werken we er hard aan om deze gedachtegang in onze opleidingen een prominente plaats te geven. Niet alleen in woorden, maar bovenal in daden.

Maar als ik dan de daad bij het woord voeg, en ik trek de parallel van sport door in de werktitel van dit stuk, dan zou de nieuwe titel luiden: is training van belang voor je (top)sportcarrière? Wat een open deur! Want topsport bedrijven is trainen, trainen en nog eens trainen. Een investering van twintig tot dertig uur in de week is heel normaal om net die ene keer in de week, in het jaar, of zelfs in de vier jaar een topprestatie te kunnen leveren.

 

Het trainingsschema van werknemers


Bedrijven halen graag toppers in huis, getuige de advertenties, carrièresites en activiteiten van werving- en selectiebureaus. Maar hoeveel uren training zijn nodig om op het moment suprème daadwerkelijk een topprestatie te leveren? Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde bedrijfsinvestering in het opleiden en trainen van medewerkers beperkt blijft tot twee tot vijf dagen per jaar. Als je die hoeveelheid tijd afzet tegen de trainingsschema's van topsporters, valt de training van topmedewerkers in het niet.

 

Natuurlijk wordt, ongeacht het niveau en het soort werk, veel van onze tijd in beslag genomen door routinematige handelingen. Daar heb je geen training voor nodig. (Hoewel, soms denk ik bij het aanschouwen van een wedstrijd van het Nederlands elftal dat de veelvuldig gehanteerde breedtepass toch ook verdacht veel lijkt op routinematig handelen.) Maar juist aan het correct uitvoeren en beheersen van routinematige werkzaamheden wordt steeds minder waarde gehecht. Als het even kan, laten we machines deze werkzaamheden overnemen. En wat niet geautomatiseerd kan worden, hevelen we over naar landen waar goedkope arbeid in overvloed voorhanden is. De westerse wereld zal de concurrentie moeten aangaan op het gebied van innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Dat vraagt om personeel dat bereid is topprestaties te leveren. Mensen die in staat zijn de goede dingen op het juiste moment te doen. Daar is oefening, ervaring, intuïtie en gedrevenheid voor nodig.

 

De praktijk als beste leermeester


Terug naar de vraag: hoeveel training medewerkers hebben dan nodig om topprestaties te leveren? Vier dagen naar school en één dag werken? Dat is niet realistisch.
Toch nog maar even vasthouden aan de metafoor van de sport. Een sporter ontwikkelt zijn talent door te oefenen. Maar de belangrijkste training bestaat uit het opbouwen van wedstrijdritme en wedstrijdmentaliteit. Ervaring daarin doe je op in de praktijk zelf. Ook voor een werknemer is het werk zelf de beste leermeester is. Echter, wat in zijn leertraject vaak ontbreekt, is coaching en intervisie. Bij een sporter is het heel normaal dat een wedstrijd wordt opgenomen op video en later als spiegel wordt voorgehouden. De geleverde prestaties zijn de opmaat voor de training die daarna volgt, afgestemd op het stimuleren van de sterke punten en het verbeteren van de zwakke punten. Want elke trainer weet dat met trainen op spierkracht het uithoudingsvermogen niet vanzelf beter wordt. Die training op maat, op basis van reflectie van eerdere prestaties, ontbreekt veelal bij een werknemer. Die wordt naar een opleiding gestuurd, of hij kiest een opleiding die soms niets met zijn prestaties op het werk te maken hebben.

 

 

Trainen in relatie tot prestaties


Is het volgen van een post-hbo opleiding van belang voor je carrière? Ja, maar alleen als de opleiding sterk gerelateerd is aan de prestaties die geleverd moeten worden. En dan nog. Trainen alleen is niet voldoende. Om een topprestatie te leveren heb je ook op ander vlak steun nodig. Iemand die je aanmoedigt, iemand die je begeleidt, en niet te vergeten: medespelers aan wie je je krachten kunt meten en die samen met jou een team vormen. Alleen een opleiding die ook daaraan aandacht besteedt, zal daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling. In de vormgeving van opleidingen kan in dat opzicht nog veel worden verbeterd.

 

En komt het dan nog wel goed in Nederland? Ja, ik geloof wel dat het goed komt. Het komt goed omdat mensen, zoals jij wellicht, hun verantwoordelijkheid nemen en de goede dingen op het goede moment doen. Professionals, die bereid zijn te investeren in het leveren van echte topprestaties en daarmee hun dromen verwezenlijken en anderen kippenvel bezorgen. Of dat nu is tijdens de Olympische Spelen of op je dagelijkse werkplek.